Osud dvou okázalých vil v pražské Bubenči věrně ilustruje novodobé české dějiny. První patřila Ottu Petschkovi, druhá Jiřímu Popperovi, bohatým bankéřům židovského původu. V první je od roku 1945 rezidence amerického velvyslance, ve druhé sídlí od konce války ruská ambasáda. Zatímco za „americkou vilu“ dostal nakonec syn původního majitele přiměřené odškodnění, potomci někdejšího vlastníka „ruské vily“...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen