Řád Bílého lva bych udělila operní pěvkyni světového jména Magdaléně Kožené, nositelce Řádu umění a literatury Francouzské republiky, jejíž nadace dlouhodobě podporuje a zviditelňuje práci základních uměleckých škol v ČR. Úzce spjatá je s ní i stipendijní akademie MenArt, věnující se mentoringu uměleckého vzdělávání.     Řád T. G. M....

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen