Po skončení Velké války se z Německa a Ruska stali páriové Evropy. Poražené Německo bylo označeno za původce válečného běsnění a zatíženo břemenem ohromných reparací, zatímco Rusko se po bolševickém převratu propadlo do občanské války a teroru. Německo a Rusko byly ve válce nepřáteli, jenže jejich politické, hospodářské a vojenské elity nezapomínaly na tradici německo-ruské spolupráce. A tak mezi dvěma zeměmi, které ani...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen