Biblická kniha Exodus s vyprávěním o záchraně malého Mojžíše z Nilu, o hořícím keři, o deseti egyptských ranách, vysvobození otroků a darování Tóry na Sinaji je epická. Povšechnou znalost těchto událostí má i mnoho bezvěrců a biblických nečtenářů, protože to patří ke kulturnímu rozhledu a v galeriích celého světa visí obrazy těchto dramat. Navíc Disney Studios natočily v roce 1998 velmi pěkný film...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen