Šesticípá hvězda označovaná jako Davidův štít byla poprvé užita coby „skutečně vědomý emblém židovské hrdosti“ ve středověké Praze. Mělo se tak stát buď v době Karla IV. (podle autora předchozího citátu Gershoma Scholema) nebo později, v éře Vladislava II. Jagellonského (podle českého historika a judaisty Alexandra Putíka). Na každý pád se užívání Davidova štítu rozšířilo do židovského...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen