Evropská humanistická tradice vychází z biblického etického imperativu hledat za osobními i dějinnými tragédiemi především vlastní selhání. Prorok Jeremjáš neobviňuje ze zkázy vlasti krále Nebúkadnesara, jehož nazývá Božím služebníkem, ale jeruzalémské elity, které zapomněly na své duchovní poslání a podlehly pýše, sobectví, korupci a sociální bezcitnosti. Také zkáza druhého jeruzalémského chrámu je v Talmudu popisována...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen