Ačkoli Stanislav Kolíbal sochařství nikdy nestudoval, je pokládán za nejvýznamnějšího českého sochaře současnosti. Nejprve se na Vysoké škole uměleckoprůmyslové věnoval grafice, potom scénografii na DAMU. To, že se vyhnul tradičnímu školení, velkou měrou ovlivnilo jeho svobodné chápaní plastiky založené na obrysu či linii. Na hony se vymykalo zažitému „objemovému pojetí“:...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen