Olga Lomová působí jako profesorka na Katedře sinologie FF UK a ředitelka Mezinárodního sinologického centra při Univerzitě Karlově. Stála u zrodu projektu Sinopsis, který informuje o dění v komunistické Číně a jeho dopadech na svět včetně Česka. Soustavně upozorňuje na nebezpečí, které pro svobodu a demokracii představuje sen čínských komunistů o globální dominanci ČLR. S přední českou sinoložkou...

Pro čtení je zapotřebí být přihlášen